Sunday, February 25, 2018
NO. GST: 000863748096

Latarbelakang

RISDA PLANTATION adalah sebuah subsidiari milikan penuh RISDA yang telah ditubuhkan pada 1 Ogos 1996 dengan Modal Berbayar RM10 Juta dan Modal Dibenar RM10 juta.

RISDA PLANTATION ditubuhkan bertujuan untuk mengurus kebun kecil secara komersial dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti huluan dan hiliran bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil.

Aktiviti Utama

Membangun dan menguruskan ladang milik pekebun kecil, agensi kerajaan dan sektor swasta mengikut Amalan Pertanian Yang Baik (GAP).

Mengurus pemasaran hasil getah dan sawit bagi kawasan yang diurus secara terus dengan kilang yang memberikan harga terbaik.

Melaksanakan perkhidmatan kerja-kerja kontrak seperti pembangunan kawasan bekalan tenaga kerja, penyelenggaraan dan kutipan hasil ladang.

Visi

Sebagai peneraju pembangunan tanah pekebun kecil dan perladangan yang berdaya  maju dan berdaya saing

Misi

Mengurus kebun kecil dan ladang secara komersil dan kompetitif serta terlibat dalam aktiviti huluan dan hiliran yang berkaitan.

Alamat Ibu Pejabat

Graha Risda Plantation Unit J, Excella Business Park,
Jalan Ampang Putra, Ampang Hilir, 55100 Kuala Lumpur
Tel: 03 4270 5104
Fax: 03 4270 5204
Emel: admin@risdaplantation.com.my
Website: www.risdaplantation.com.my
  

Peta Ibu Pejabat

Latitud : 3.149472°
Longtitud : 101.747053°